Infolinia: +48 572 727 035

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa Kapitałowa MERA-PNEFAL S.A. w której skład wchodzą następujące podmioty (dalej każdy z podmiotów określany jest jako „Spółka”):
 • Mera Pnefal S.A.
 • Mera Metal S.A.
 • Mera Park Sp. z o.o.
 • Mera Park 2 Sp. z o.o.
 • Mera Development Sp. z o.o.
 • Miasteczko Wawer Sp. z o.o.
 • Miasteczko Wawer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 • Mera Office Sp. z o.o.
 • 40 Mera Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 • Barska Mera Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
 • Mera Inwestycje Sp. z o.o.
 • PTP Finanse Sp. z o.o.
 • Lavska Sp. z o.o.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pnefal.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie do Spółki
 • wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki
 • marketingu bezpośredniego Spółki
 • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości:
 • odpowiedzi ze strony Spółki na zapytanie
 • współpracy w zakresie prowadzonych przez Spółkę działań
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Google Analytics, dostępnym pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie danych będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Google Analytics, dostępnym pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.htmlMiasteczko Wawer – zamieszkaj z widokiem na las

Biuro Sprzedaży
Miasteczko Wawer
ul. Bysławska 82
(VII piętro lok. 6)
04-993 Warszawa
Sprzedaz@MiasteczkoWawer.pl
+48 572 727 035
więcej
więcej
więcej
więcej

Miasteczko Wawer