Przystanek Autobusowy Wąska N72

Przystanek Autobusowy Wąska N72

Przystanek Autobusowy Michalinki 146, 161

Przystanek Autobusowy Michalinki 146, 161

Przystanek Autobusowy Olecka 146, 161

Przystanek Autobusowy Olecka 146, 161

Przystanek Autobusowy Jachowicza 146, 161

Przystanek Autobusowy Jachowicza 146, 161

Przystanek autobusowy Kosodrzewiny 146, 161

Przystanek autobusowy Kosodrzewiny 146, 161

Przystanek autobusowy MERAPNEFAL

Przystanek autobusowy MeraPnefal 02 linie 146 213 N72

Przystanek autobusowy PKP Falenica

Przystanek autobusowy PKP Falenica 02 - linie: 213, N72

Przystanek autobusowy Falenica

Przystanek autobusowy Falenica

Przystanek autobusowy Kosaćcowa

Przystanek autobusowy Kosaćcowa 02 linie 146 213 N72

Przystanek autobusowy Wawer Ratusz

Przystanek autobusowy  Wawer Ratusz 01 -  linie 115, 119, 147